ayahuasca

Ayahuasca & Psilocybine


Ayahuasca en Psilocybine = Psilohuasca

We vinden het belangrijk dat we je een volledige inkijk geven in de ontstaansgeschiedenis van de Ayahuasca. Daarom dat hier volledige informatie voor geschreven is ter beeldvorming. Ook behandelen we uitgebreid de Psilocybine (truffels). 

Bij Mundi Amor werken we op therapeutische en sjamanistische wijze Meer over beide planten is te vinden in de menuknop Ayahuasca met haar subcategorieën en Psilocybine. 


Geschiedenis en oorsprong

Ayahuasca (plantmedicijn) een inheems brouwsel van 2 planten wat zijn oorsprong vindt in de regenwouden van het Amazonegebied in Zuid-Amerika. Volgens enkele bronnen gaat het gebruik van Ayahuasca terug tot ten minste 5.000 jaar in de menselijke geschiedenis. 

Het plantmedicijn werd toen al gebruikt aan de hand van een ritueel gebruik door de inheemse bevolking met een eeuwenoude traditionele geschiedenis.

De naam ayahuasca is te herleiden van het Quechua en betekent “ De Liaan Van De Ziel.” De inheemse bevolking heeft vaak verschillende namen voor de soorten ayahuasca, wel blijkt dan dat de ingrediënten botanisch gezien behoren tot hetzelfde soort. Elke stam of regio voegt vaak andere planten toe om de effecten te veranderen en verschilt dit zelfs per stam. 

Ook is opvallend dat de bereiding verschilt per gebied, maar de basis bestaat vrijwel altijd uit de liaan (Banisiteriopsis Caapi) en de bladeren van de Chacruna (Psychotoria Viridis) of de Chagropagna (Diploterys Cabrerna).

In de westelijke gebieden van de Amazone worden deze samen urenlang gekookt tot er een dik bitter sap ontstaat. Het sap, de thee, wordt dan in kleine hoeveelheden gedronken, na een vastenperiode. De effecten van ayahuasca variëren enorm naar bereidingswijze en de situatie waarin het gebruikt wordt. Maar ook het lokale microklimaat in de amazone kan van invloed zijn. 

Ayahuasca is zoals gezegd een mix van 2 planten. Bestaande uit Banisteriopsis Caapi (ook wel Ayahuasca genoemd) en de Psychotria Viridis (chacruna). 

Banisteriopsis Caapi is een MAO remmende plant en wordt gecombineerd met planten die andere alkaloïden bevatten. Ook zorgt de liaan ervoor dat de afbraak van DMT tijdelijk wordt stopgezet. 

De Psychotoria Viridis en Diploterys Cabrerna bevatten DMT, dat een psychoactief bestandsdeel is. 

De combinatie van deze twee tot het plantenbrouwsel ayahuasca, zorgt voor een spiritueel innerlijke reis waarbij je afdaald naar je ziel.  genezende helende drank.

Bevrijding

De inheemse stammen geloven dat de Ayahuasca (Moeder Ayahuasca) de ziel bevrijdt van een lichamelijke gevangenis en als resultaat heling kan brengen.

Wanneer zij ayahuasca tot zich nemen, kan het geest van de alledaagse realiteit bevrijden en naar een andere werkelijkheid tillen. Waar zij nieuwe informatie ontvangen van de spirits en dit terugbrengen voor hun proces en hun genezing. Door deze innerlijke reis te ondergaan kan men met de voorouders* communiceren. 

*Met voorouders bedoelen we plant spirits en de ancestors

Oorsprong 

Ayahuasca kent in de inheemse gemeenschappen verschillende namen waaronder caapi, kahi, mihi, pápa, natema, hoasca, pindé en yajé.
Deze werd gedronken door de inheemse bevolking voordat men op jacht ging, met als doel de schuilplaats te vinden van de dieren die men zocht. 

Ayahuasca werd en wordt nog steeds gezien als een groot medicijn dat door de indiaan voor vele doelen werd ingezet. Niet alleen voor de jacht maar ook om een diagnose te stellen, rampen te voorkomen, de plannen van de vijand te doorgronden en de toekomst te voorspellen.

De krachten werden vergroot door het gebruik van mapacho (inheemse tabaksplant). Door combinatie van tabak en ayahuasca zorgden ervoor dat de stem van de indiaan ijl werd.

Wanneer de onderkaak van de indiaan begon te trillen, was het een teken dat de goede geesten waren gearriveerd. De goede geesten zongen en dansten voor de indiaan en de stem van de indiaan was dan slechts een echo van hun gezang.

Door het zingen van de goede geesten kon de ziel van de indiaan vrij uittreden en wensen van de geesten konden zo overgebracht worden naar de deelnemers van de ceremonie in de maloka (ceremonieruimte).

Verder vloog de ziel van de Conibo Shipibo indiaan in een gedaante van een vogel of reisde bijv. in een bovennatuurlijke kano om verloren zielen of gestolen zielen, bestuurd door demonen, te heroveren en weer te brengen naar de deelnemer (dit staat bij ons ook wel bekend onder ‘Soul retrieval’).

Het verloop van de reis 

De drank wordt ritueel gebruikt voor voorspellingen, waarzeggerij en voor genezing. Na het drinken in de ceremonie volgt meestal misselijkheid en braken, wat wordt gezien als een reiniging. Letterlijk je lichamelijk ergens aan over geven. Dit gebeuren noemt men La Purga en betekent zuivering/ schoonmaak.

Ayahuasca wordt gezien als de grote reiniger op diep niveau, op zowel fysiek, mentaal als emotioneel gebied. Bovendien wordt ook het spirituele lichaam gereinigd. 

Deze worden opgevolgd door een levendigheid van visuele hallucinaties en vervolgens opgevolgd  door een gevoel van euforie of een angstige aanvallende toestand.

Vaak ziet de indiaan fatale aanvallen van enorme slangen en jaguars. Dit alles van terugkerende beelden van slangen en jaguars is een fascinerend gebeuren.

De terugkerende visioenen zijn erg intrigerend voor psychologen, maar echter wel begrijpend. Dit omdat deze dieren de enige wezens zijn die door de indianen gevreesd en gerespecteerd werden. De krachten van deze dieren zijn o zo belangrijk in de religieuze wereld van de indianen.

En de Conibo Shipibo indianen hielden reuzenslangen om zich te beschermen tegen aanvallen van andere indianen. Vaak in de ceremonie veranderde de indiaan in de jaguar en nam dan deze krachten van het beest aan.


Werking Ayahuasca

Zoals eerder genoemd zien we vaak dat ayahuasca bestaat uit twee primaire ingrediënten.

Banisteriopsis en de Pychotria Viridis ook wel bekend als Chacruna.

De bladeren van de Chacruna bevatten hoeveelheden DMT (dimethyltryptamine).

DMT staat bekend als ‘het god molecuul’ en is de meest psychoactieve of geestverruimende stof die vooralsnog op onze aarde gevonden is.

Om deze psychoactieve of geestverruimende effecten te gaan ervaren is het echter niet voldoende om alleen de bladeren van de Chacruna tot je te nemen.

Ieder mens heeft in zijn maag een aantal enzymen die ervoor zorgen dat DMT wordt afgebroken voordat deze onze bloedbaan terechtkomt.

Door de afbraak van DMT kunnen mensen planten, groente en fruit eten, want ook verschillende van deze bevatten deze stof. DMT komt in vrijwel alle bomen en planten voor op onze aarde.

Het andere ingrediënt is de Banisteriopsis Caapi. Deze plant bevat een alkaloïden die ervoor zorgen dat precies die juiste enzymen in de maag tijdelijk worden uitgeschakeld. Hierdoor wordt de afbraak tijdelijk gepauzeerd en kan de DMT wel in ons lichaam worden opgenomen. 

Op deze manier zorgt de ene plant ervoor dat de andere plant actief wordt in het lichaam.

DMT werkt op een hele krachtige manier op de serotonine receptoren in onze hersenen, op een vergelijkbare wijze zoals ook te zien is bij andere psychedelische stoffen.


De effecten van ayahuasca

Na het drinken van de thee kun je na +/- 30 min de eerste verschijnselen verwachten.

Dit kan een versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk en lichaamstemperatuur zijn, maar ook het ervaren van kou en kan men ontzettend gaan gapen. Ook misselijkheid en overgeven zijn een mogelijkheid.

Het voelen en ervaren alsof je lichaam gescand wordt , dit door de spirit van Moeder ayahuasca.Moeder ayahuasca is als ware op onderzoek uit. Deze gevoelens en verschijnselen gaan over wanneer je jezelf toestaat om te ontspannen en je over te geven aan het proces. Een bewuste ademhaling kan je hierbij ondersteunen, zodat je reis kan beginnen.

De reis volgt door fysieke en geestelijke effecten.

Het fysieke effect tijdens de ayahuasca reis wordt la purga genoemd. Overgeven diarree, zweten en ongecontroleerde bewegingen, huilen en lachen zijn geen uitzonderingen.

Deze zuivering is volgens de sjamanen niet alleen fysiek, maar ook psychologisch en een spirituele zuivering van de ziel.

Het overgeven is iets wat vaak komt tijdens een ayahuasca ceremonie en is niets om je voor te schamen. Vanuit het westen gezien is overgeven een teken van zwakte en worden wij verwacht altijd sterk te zijn. In overige delen van de wereld is dit een teken van zuivering. 

Het hoeft niet zo te zijn dat het gebeurt, maar wanneer het wel gebeurt is dat dus alleen maar mooi.

Overgeven het woord geeft het al aan, overgeven aan het proces en aan alles wat moeder ayahuasca je aanreikt, en jij jezelf mag verlossen wat je niet meer dient.

Ook met diarree, is dat hetgeen dat je niet meer nodig hebt je lichaam mag verlaten.

Zie het als een diepe zuivering op alle niveaus.Na de zuivering nemen de hallucinerende en visionaire effecten van ayahuasca de overhand.

De geestelijke effecten van ayahuasca kunnen als intens en overweldigend worden ervaren. 

Visuele hallucinaties zijn zeer aannemelijk, waarbij je een ervaring kunt hebben, zoals een door op hoge snelheid van geometrische patronen te gaan, die continu van vorm en kleur veranderen. 

Ayahuasca is een psychoactief middel en opent ons onderbewuste waardoor we beter in contact komen met onze innerlijke wereld. Zij opent ons hart waardoor we liefde voelen voor de mensen om ons heen, het leven, maar minstens zo belangrijk de liefde voor ons zelf! 

Door de ayahuasca te drinken komen we in contact met ons hogere zelf en onze ziel en zo terecht in een superintelligentie. Hierdoor kunnen we heel anders gaan kijken naar onze emoties, gedragingen, herinneringen en onze relatie met het universum.

Het kan zich bovendien verder ontwikkelen tot het hebben van visioenen, mystieke verschijningen en spirituele openbaringen.

Ook kun je onverwerkte ervaringen, trauma’s en emoties uit je verleden, de kinderjaren, evenals een herbeleving van je geboorte kunnen naar boven komen. 

We hebben zo allemaal een pijnlichaam waar allerlei schokkende of teleurstellende ervaringen liggen opgeslagen. Deze bestaan gedeeltelijk uit bewuste herinneringen maar voor een groot deel ook uit onbewuste ervaringen.

Deze herinnering kunnen zelfs teruggaan naar onze prenatale tijd en liggen onverwerkt nog opgeslagen in ons pijnlichaam. Dit kan soms erg confronterend zijn en emotioneel, maar later als een bevrijdend iets ervaren worden.

Met ayahuasca beleven we deze ervaringen opnieuw en brengt dit weer in je bewustzijn vanuit het onderbewustzijn. Op deze manier kan het negatieve effect ervan uit je leven verdwijnen en plaats maken voor heling.

Maar niet alleen ervaringen uit je verleden kun je ervaren maar ook je ervaringen (her)beleven uit eerdere levens.

Bij het drinken van een grote hoeveelheid ayahuasca en het volledig kunnen overgeven aan de ervaring is het zelfs mogelijk om de zogenaamde ego dood te ervaren.

Deze intense ervaring wordt vaak omschreven als verlies van eigen identiteit en het gevoel te hebben samen te smelten met alles wat bestaat.

Een gehele ayahuasca reis heeft een duur van 2 tot 6 uur.


Geschiedenis van Psilocybine

Psilocybine is een psychoactieve stof dat je vindt in bijvoorbeeld paddo’s en magische truffels. De magische paddenstoelen worden al minstens 10.000 jaar gebruikt door inheemse volkeren over de hele wereld. 

Ze groeien in het wild en ontdekt door verschillende inheemse volkeren en ingezet als heilig ritueel, voor genezing, gebed en visionaire gaven. Deze rituelen vind je terug op oude rotstekeningen in Algerije, Zuid- Amerika en Spanje.
In Algerije zien we tot zo’n 7000 tot 9000 jaar oude rotstekeningen waarop ceremonies met paddo’s zijn afgebeeld. Ook in Zuid-Amerika bij de inheemse Azteken wordt er veel bewijs gevonden van het gebruik van de magische paddenstoelen.”

Op rotstekeningen maar ook het standbeeld van Xochipilli, ook wel bekend als “de bloemen prins “.De bloemenprins zit op zijn troon omringd door vele psychoactieve planten en paddenstoelen. Door de Azteken werd hij gezien als een god van creativiteit, liefde, Kunst, zang en dans.
Je kunt hieruit opmaken dat de Azteken psychoactieve planten en paddenstoelen als positief en opwekkend gebeuren zagen.
Ook bij opgravingen in Mexico en Guatemala zijn er honderden beeldjes gevonden in de vorm van paddenstoelen.

In de oorspronkelijke taal heten de paddenstoelen daar “het vlees van de goden” (teonanácatl). Het gebruik is voor de Spanjaarden lang geheim gehouden, want de Spanjaarden vonden dat er maar één god vereerd mocht worden, de god van het rooms katholieke geloof.
Europa ontdekt de paddo’s pas veel later (16e eeuw) door een Spaanse priester Bernadino die als missionaris vertrok naar Zuid-Amerika. Hij was daar getuige hoe de inheemse bevolking de paddenstoelen aten en vervolgens dansten en zongen en op verschillende manieren hun emoties uiten.
Wat hij eruit opmaakte was dat de bevolking tijdens dit gebruik zich prima vermaakten, maar het duurde toch nog wel vele jaren voordat de westerlingen deze mysterieuze psychoactieve paddenstoelen tot zich durfden te nemen. Verschillende bronnen schreven over het gebruik van de paddenstoelen als bewijs van de primitieve aard van de inheemse indianen in de 16e eeuw, maar zonder wetenschappelijk bewijs. Ondanks de verering en het gebruik van de paddenstoelen, die door de Spanjaarden verboden werden, bleven de indianen het stiekem gebruiken.

Het gevolg dat de paddenstoel nog 4 eeuwen werden doodgezwegen en zo ook het bestaan in de wetenschappelijke literatuur.
De Amerikaanse plantenkunde student Schultes geloofde niets van het verhaal en wist uit eigen ervaring hoe groot de plantenkennis van de indianen was. In 1938 nam hij de paddenstoelen mee terug naar zijn universiteit om deze te identificeren. Pas in de jaren 60 werden psilocybine gepopulariseerd als reactieve drug, na een publicatie in een bekend blad (1955) van entomoloog R. Gordon Wasson.

Hij was afgereisd naar het zuiden van Mexico om een Mazateekse curandera Mari Sabina (genezeres, medicijnvrouw) te ontmoeten. 

Maria Sabina was de eerste sjamaan die westerlingen liet meedoen aan de velada, een Mazateeks reinigingsritueel met behulp van de psilocybe paddenstoelen.
Maria Sabina ook wel de moeder van de gewijde paddenstoelen genoemd. Ze was niet op zoek naar roem of erop uit de wereld te overtuigen van het nut van geestverruimende middelen.
Haar geneespraktijk was gebaseerd op het gebruik van diverse soorten psilocybe paddenstoelen, en in haar omgeving werd zij gezien als “sabia” (de wijze) en beoefende geneeskunsten. Voor haar bereidheid kennis te laten maken met de geneeskrachtige paddenstoelen moest zij een hoge prijs betalen.
Toeristen die alleen kwamen voor het ervaren van een geestverruimend middel, en haar zuivere bedoelingen om de paddenstoelen in te zetten voor genezing werden niet helemaal begrepen.


Werking van psilocybine

Psilocybine is de werkzame stof in specifieke soorten paddo’s (psilocybe cubensis) en truffels. Beide behoren ze tot de groep soort psychedelica. Psychedelica zijn stoffen die in de natuur voorkomen, in planten maar ook in schimmels zoals de paddo’s en truffels.

 Het verschil tussen deze twee is, dat Paddo’s boven de grond op de schimmel groeien, en soms maakt de schimmel ondergrondse opslagplaatsen aan voor voedingsstoffen en zulke “tripknollen” worden truffels genoemd.

De psilocybine en psilocine zijn de meest bekende actieve stoffen van de paddo’s en truffels. Psilocybine is uiteindelijk niet wat zorgt voor de trip, maar deze wordt omgezet door (maag) zuur en het enzym fosfatase naar psilocine. Psilocine is een stof die sterk lijkt op onze lichaamseigen neurotransmitter serotonine. Serotonine is een chemische boodschapper met belangrijke rollen in onze hersenen en spijsverteringsysteem.
Vanwege de gelijkenis kan psilocine binden aan receptoren die eigenlijk bedoeld zijn voor serotonine.

Doordat de psilocine inhaakt op de serotonine receptoren gaan de hersenen op een andere manier werken. De hersenactiviteit van ons default mode netwerk wordt verminderd, wanneer men onder invloed is van psilocine. Omdat het default mode netwerk de regie houdt kunnen de hersengebieden vrijer gaan communiceren. De psilocine zorgt dan ook voor groei in de hersenen, het stimuleert het aanmaken van nieuwe vertakkingen en verbindingen tussen de hersencellen, zodat je tijdens een reis dingen in heel ander perspectief kan gaan zien en hierdoor tot creatieve oplossingen kan komen.

Effecten en wat je kunt verwachten na inname

Paddo’s en truffels kun je gewoon eten en hebben een nootachtige wat zure smaak. Na consumeren ervan kun na zo’n 20 á 40 minuten de eerste effecten verwachten. Lichamelijke effecten, zoals het ontspannen van je lichaam en spieren, en het hebben van vergrote pupillen.

Je merkt dat alle zintuigen beter gaan werken, je gaat scherper zien, alle kleuren worden helderder. Muziek en het klinken van geluid worden intenser en lijkt het of je één wordt met je omgeving.

Ook gedachten worden anders ervaren, je merkt dat de dagelijkse werkelijkheid verandert, waardoor je jezelf en je omgeving op een hele andere manier ziet. Soms kun je jezelf hierdoor verward voelen, of in lachen uitbarsten, omdat geest en verstand dit niet goed kunnen registreren.

Maar tijdens deze effecten die van buitenaf gebeuren worden de innerlijke visioenen steeds duidelijker. Dit afhankelijk van de stemming van de persoon en de geconsumeerde dosis.

Hoe hoger de dosis hoe meer verandering in perceptie zal toenemen. De effecten worden meestal gevoeld in golven, met soms heel hevig en weer wat minder en kan de reis zo’n 5 tot 8 uur duren.


Psilohuasca ceremonies

Bij Mundi Amor geven we ceremonies op een traditionele, sjamanistische en therapeutische manier.  

In de psilohausca ceremonie werken we met twee krachtige heilige meesterplanten; een combinatie van de Banisteriopsis Caapi (ook wel de Ayahuasca liaan genoemd) en de Magic Truffels. De ceremonies worden bekrachtigd door het gebruik van stem, klank, fluit, trommel en de magisch helende icaro’s. 

De therapeutische en sjamanistische heilige meesterplanten worden door de eeuwen heen in verschillende religies en culturen gebruikt als medicijn en bewustzijnsverruimend middel. Deze entheogenen worden daar ook wel vertaald als ‘god in ons’ of ‘god onder ons’. 

Liederen en klanken

In de ceremonies en sjamanistische tradities wordt er gebruik gemaakt van klank en stem. Liederen en klanken zijn een belangrijk element voor alle inheemse volken. Dit stimuleert de weg naar het maken van een innerlijke reis, voor verbinding met moeder aarde en andere dimensies, zodat heling plaats kan vinden. 

Icaro’s zijn magische liederen of teksten die gezongen worden, fluisterend of gefloten door Shipibo sjamanen uit Peru. Ze zijn een krachtig communicatiemiddel met de geestenwereld. De icaro wordt gegeven aan de sjamaan door de spirit van de planten en dieren en de sjamaan gebruikt het om de geesten op te roepen voor genezing en bescherming voor de persoon die ayahuasca heeft gedronken. De icaro is de taal van de plant en de communicatie tussen sjamaan en plant. 

Een Psilohausca ceremonie

De Psilohausca thee bestaat uit twee meesterplanten die we al eerder hebben benoemd; Banisteriopsis Caapi en de Magic truffel.

De combinatie van deze twee meesterplanten zorgen ervoor dat deze veel inzichten en heling kunnen geven aan de persoon die de meesterplanten tot zich neemt. De planten samen zijn een zeer krachtige combinatie en zorgen voor een dieper en langer effect tot wel zo’n 8 tot 10 uur. 

De heilige plantenmeesters verruimen het bewustzijn waardoor er een bredere visie ontwikkeld wordt, uit het kleine denken stapt en helpen herinneren wie je werkelijk bent. Vanuit een nieuw perspectief wordt er inzicht in je leven gecreëerd, waardoor er een beter begrip ontwikkeld wordt en er acceptatie plaatsvindt van hoe de dingen in je leven zijn geweest. 

Effecten

De effecten van een ceremonie kunnen fysiek, emotioneel, en spiritueel zeer intens zijn.  Een ceremonie kan stukken omhoog halen die verdrongen zijn of ergens heel ver weg gestopt zijn omhoog halen en naar de oppervlakte brengen. Alles wat nog niet verwerkt is, wil en mag dan verwerkt worden en wat nog niet bewust is, mag bewust worden.  


Is Psilohuasca voor mij?

Ayahuasca (en dus de psilohuasca) drink je niet voor de lol. Wanneer je besluit aan een ceremonie deel te nemen, besef je dan goed waarom je dit wil gaan doen.

Het verandert de koers van je leven en de kijk op de werkelijkheid. Het confronteert je met je schaduwkanten, je diepste weggestopte geheimen, en je grootste pijn. Bedenk bij jezelf, Wil ik dit echt? 

Een ceremonie is alleen geschikt voor diegene die bereid is om aan zichzelf te werken. Die verantwoordelijk wil nemen voor zichzelf en het leven. Het is niet iets wat zomaar voor de lol genomen kan worden.

Ayahuasca en truffels zijn effectief voor mensen die bereid zijn al hun sub- persoonlijkheden onder ogen durven (en willen) te komen. De persoon moet er echt klaar voor zijn.

Moeder ayahuasca en de magic truffel roepen jou op het juiste moment, het is een inner-calling die voortvloeit vanuit de meest verborgen diepten van je ziel.

Het is een gevoel, een weten, een antwoord op een jaren van gebed en soul searching.

De roep is iets groots, iets belangrijks, dus wanneer je het niet zeker weet, dan is het geen calling. Maar wanneer de roep er is, klaar en bereid dit aan te gaan, laat moeder ayahuasca je zien hoe je kunt genezen.

Deelnemen aan een ceremonie kan je helpen bij het aanpakken van verschillende aandoeningen. Denk aan (depressie, trauma, verslaving, burn- out etc.) maar ook geeft ze je inzicht in je lichamelijke klachten. Ze laat je dieper kijken naar de oorzaak hiervan. We zijn vaak geneigd om te denken dat lichamelijke klachten ontstaan door een fysieke handeling. Lichamelijke klachten zijn echter vaak slechts een symptoom van een dieper gelegen oorzaak op emotioneel, mentaal of spiritueel vlak.

Een combinatie van ayahuasca en truffels laat je dieper kijken naar het verhaal achter het symptoom. Maar helpt ook bij levensvragen en/of zoektocht naar spirituele groei. Levensvragen als wie ben ik in wezen? Waarom doe ik wat ik doe? Of ‘wat is mijn doel in het leven?’ kunnen door het werken met moeder ayahuasca aan de oppervlakte komen, waardoor er inzichten opgedaan kunnen worden. De opgedane inzichten kunnen dan vervolgens geïntegreerd worden in het leven en betekent veelal bewustwording van dingen die er echt toe doen en het opnieuw kunnen beleven van passie.

Met de therapeuten en coaches van Mundi Amor kun jij werken met moeder ayahuasca en de truffels om zo een diepgaand proces aangaan met jezelf, in een uiterst veilige setting met goede deskundigheid. Wij helpen contact maken met je innerlijke wijsheid om zo naar de kern van jezelf/probleem of uitdaging aan te gaan en deze onder ogen te zien en op te lossen.


Voorbereiding en nazorg

Alle vormen van reizen met ayahuasca vraagt om een goede voorbereiding en dieet. Een goed begin is immers het halve werk. Moeder ayahuasca is een plantenleraar en de consumptie hiervan kan een grote levensverandering betekenen. Werken met de moeder is iets heiligs en vraagt om toewijding, eerbied en respect, het hebben van heldere intenties en een goede voorbereiding. De dagen voorafgaand en na de ceremonie zijn minstens zo belangrijk als de ceremonie zelf. 

Als je besluit de stap te nemen en op reis te gaan om te werken met moeder ayahuasca, doe dan zorgvuldig onderzoek en kijk wat het beste bij jou past! Een veilig en vertrouwd gevoel tijdens je ceremonie is van cruciaal belang. Mocht je keuze op Mundi Amor vallen, dan zijn wij er om je met liefde en respect te ondersteunen.  Hoe meer toewijding en doorzettingsvermogen jij in huis hebt, des te beter moeder ayahuasca met jou kan werken. 

Vanuit wijsheid en leer van de Shipibo sjamanen willen je vragen om ten minste 2 weken voor en na de ceremonie met het onderstaande advies rekening te houden. Dit advies van 2 weken lijkt misschien een lange periode, maar zal ten goede komen tijdens je genezingsproces.

 • Ben je bewust wanneer jij de stap hebt genomen te werken met de spirit van moeder ayahuasca, een energetische connectie is gelegd en je proces is begonnen.
 • Het volgen van uitgebalanceerde voeding die laat zien van betrokkenheid en inzet.
 •  Neem zoveel mogelijk rust, ga de natuur in, vermijd zoveel mogelijk tv, krant, social media en informatie van buitenaf zodat jij dicht bij jezelf kunt blijven.
 • Doe aan meditatie en ademhalingsoefeningen voor ontspanning, deze kunnen je ook helpen tijdens de ceremonie voor overgave of mocht je in moeilijke stukken komen.
 • Om lichaamsenergie te bewaren wordt seksuele onthouding aanbevolen met inbegrip van masturbatie.

Voor aanvang van je ceremonie starten we altijd met een intake dit in de vorm van een online vragenlijst. Een vragenlijst die dient als hulpmiddel om concreet na te denken over je intenties, onderwerpen die spelen in je leven, lichamelijke, geestelijke en medische achtergrond en belangrijke levensgebeurtenissen.

Na het ontvangen van je vragenlijst hebben we altijd een contact momentje online of telefonisch. Op deze manier kunnen nog eventuele thema’s en vragen bespreken.

Heb je behoefte aan een meer persoonlijk contact of deskundig advies met een van onze therapeuten, stuur ons dan even een mail via XXX@XXXXX.XX

Jouw antwoorden die uit het intakeformulier komen helpen ons om je een passende ceremonie aan te bieden en jou zo goed mogelijk te ondersteunen in jouw proces. Alle informatie delen wij niet met anderen en wij gaan hier vertrouwelijk mee om. 

Voeding

Wanneer je ayahuasca gaat drinken is het aan te raden dat je van tevoren hebt gevast hebt. De MAO remmende werking van de thee vraagt om aangepaste voeding.

MAO remmers moeten met grote voorzichtig gebruikt worden, want ze kunnen in principe onschadelijk voedsel giftig maken wat voor hoofdpijn en misselijkheid kan zorgen en in combinatie met bepaalde middelen zelfs gevaarlijk en dodelijk.

Houd je dan aan de volgende richtlijnen wat betreft voeding (maar ook genotsmiddelen en medicijnen). Vermijd minstens drie dagen voor de ceremonie tyramine houdende voeding (advies 2 weken).

De makkelijkste voorbereiding is een vegetarisch en licht dieet. Op de dag zelf, 4 á 5 uur voor de ceremonie stop je met eten en drinken.

Iedereen die een ceremonie doet bij Mundi Amor ontvangt van ons een Ayahuasca Soepen boek. Lekker, gezond en ter goede voorbereiding. 

Er wordt aangeraden de volgende voedingsmiddelen niet te gebruiken:

 • Rustig met zout, peper 
 • Zo min mogelijk suiker, zoetstoffen, snoep of chocolade
 • Geen varkensvlees (minimaal 3 weken voor en na)
 • Zo min mogelijk olie (matig olijfolie of kokosolie)
 • Geen alcohol
 • Geen koolzuurhoudende dranken.
 • Zo min mogelijk pittige kruiden
 • Geen zuivel, yoghurt, melk (kwark kan wel)
 • Geen koffie
 • Beperkt fruit( geen banaan, gedroogd fruit, avocado)

De volgende voedingsmiddelen moeten vermeden worden, omdat zij tyramine, tryptofaan of andere stoffen bevatten in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn met ayahuasca:

 • Kaas (jonge kaas, matig toegestaan)
 • Gerookte en gedroogde vis, gefermenteerde, zure haring en zoute haring
 • Soepen gemaakt met eiwitten extract of bouillon, geen bouillonblokje (gist)
 • Azijn, zuurkool of andere ingemaakte voedingsmiddelen
 • Gedroogde of gerookte vleeswaren (salami, beef etc.)
 • Verwerkte vleeswaren, worst en hamburgers, enz.

Eet zo zuiver mogelijk het liefst biologisch.

Door het bovenstaande uit je dieet te schrappen, bereid jij je zowel lichamelijk als geestelijk voor op je ayahuasca reis. Het toont wilskracht en respect naar jezelf en de plant en kan hiermee op een dieper niveau met je werken.

Antidepressiva zijn medicijnen die niet samengaan met ayahuasca (1 maand voor aanvang stoppen)

 • SSR’s
 • Serotonine heropnameremmers
 • Benzodiazepinen
 • Kalmerende medicijnen of tranquillizers
 • Alternatieve antidepressiva (het kruid kanna, valeriaan)

Andere medicijnen die gevaarlijk kunnen zijn of hoofdpijn veroorzaken

 • Anti-astmatische middelen
 • Middelen tegen hoge bloeddruk
 • Buspiron
 • Levodopa
 • Opïden met name dextromethorfan (zit o.a in hoestsiroop)
 • Middelen tegen verkoudheid, verstopte neus en hoestdranken
 • Subutramine (tegen overgewicht)
 • Sympaticomimetica (amfetamine, ritalin, concerta, dopamine, andranaline, nondrenaline, isopoterol)
 • L. Tryptofaan/ tryptofaan

Alternatieve medicijnen, voedingssupplementen kunnen ook gevaarlijk zijn

 • Sint-janskruid of producten die deze bevatten
 • Producten die tryptofaan bevatten

Stop 3 dagen voor je ceremonie met het gebruik van supplementen. Bij twijfel raadpleeg altijd eerst je huisarts.

Vermijd ook de volgende kruiden

 • ST. Johns Wort
 • Kava
 • Kratom
 • Ephedra
 • Gingseng
 • Yohimbe
 • Sinicuichi
 • Rhodiola Rosea
 • Kanna
 • Boswellia
 • Nutweg
 • Scotch Broom
 • Licorice Root

Drugs gebruik en ayahuasca gaan niet samen (stop met gebruik 6 weken voor de ceremonie)

 • Cocaïne
 • Heroïne
 • Speed
 • GHB
 • MDMA
 • Cannabis
 • Ketamine
 • Iboga (er moeten minimaal 6 weken tussen je iboga ervaring en je ayahuasca reis zitten)
 • Methadon (7 dagen voor ceremonie verboden)
 • Peyote (7 dagen voor ceremonie verboden)
 • San Pedro (7 dagen voor ceremonie verboden)

Contra Indicaties

Bij onderstaande aandoeningen kan men niet deelnemen aan een ayahuasca ceremonie.

 • Ernstige nierziekten
 • Instabiele diabetes mellitus
 • Epilepsie
 • Ernstige neurologische aandoeningen
 • Hoge bloeddruk
 • Hart en vaatziekten
 • Hersenbloedingen en CVA ’s
 • Feochromocytoom (gezwel bijnieren)
 • Bloeddyscrasie (afwijkende bloedcellen)
 • Gastric bypass of ander maagoperaties
 • Zwangerschap
 • Instabiele geestelijke aandoeningen
 • Schizofrenie
 • Psychose
 • Borderline

Bij twijfel raadpleeg dan je huisarts.

Nazorg

De meeste mensen voelen zich bevrijd en een stuk lichter na een ceremonie. De werking van ayahuasca is dan ook een bovennatuurlijke gebeurtenis, maar dat wil niet zeggen dat je na één ceremonie verlost bent van al je problemen.

Dit kan natuurlijk wel gebeuren, maar eigenlijk begint je proces pas na je ceremonie! Soms kan het zijn dat er tijdens de ceremonie moeilijke stukken zijn voorbij gekomen en helpt moeder ayahuasca de onverwerkte stukken te doorvoelen. Dit maakt dat je vrij kan zijn, en heeft moeder ayahuasca je tools en inzichten meegegeven.

Vaak komen de tools en inzichten bij je binnen als metafoor en mag jij deze leren begrijpen. De integratie en neerzetten ervan in het dagelijkse leven zijn zaken die bij jou liggen. Een mens heeft gedurende zijn leven zoveel verschillende pijnen, beperkende gedachten en patronen opgelopen, dat het niet altijd mogelijk is om dit in één sessie aan te pakken.

Ayahuasca werkt dan als het afpellen van een ui. Laagje voor laagje en krijg jij wat voor dat moment de meeste prioriteit heeft. Je kunt hiermee aan de slag mag gaan en kan een eerste sessie al veel voor je betekenen.

Heb je hulp en ondersteuning nodig bij het verwerken, begrijpen en integreren van je ceremonie dan sta je er niet alleen voor. Wij bieden nazorg met ervaren therapeuten, zij kunnen jou  helpen met het integreren van je ervaring of eventueel lopen van een traject!