ayahuasca

Geschiedenis & oorsprong van Ayahuasca


Geschiedenis en oorsprong

Ayahuasca (plantmedicijn) een inheems brouwsel van 2 planten wat zijn oorsprong vindt in de regenwouden van het Amazonegebied in Zuid-Amerika. Volgens enkele bronnen gaat het gebruik van Ayahuasca terug tot ten minste 5.000 jaar in de menselijke geschiedenis. 

Het plantmedicijn werd toen al gebruikt aan de hand van een ritueel gebruik door de inheemse bevolking met een eeuwenoude traditionele geschiedenis.

De naam ayahuasca is te herleiden van het Quechua en betekent “ De Liaan Van De Ziel.” De inheemse bevolking heeft vaak verschillende namen voor de soorten ayahuasca, wel blijkt dan dat de ingrediënten botanisch gezien behoren tot hetzelfde soort. Elke stam of regio voegt vaak andere planten toe om de effecten te veranderen en verschilt dit zelfs per stam. 

Ook is opvallend dat de bereiding verschilt per gebied, maar de basis bestaat vrijwel altijd uit de liaan (Banisiteriopsis Caapi) en de bladeren van de Chacruna (Psychotoria Viridis) of de Chagropagna (Diploterys Cabrerna).

In de westelijke gebieden van de Amazone worden deze samen urenlang gekookt tot er een dik bitter sap ontstaat. Het sap, de thee, wordt dan in kleine hoeveelheden gedronken, na een vastenperiode. De effecten van ayahuasca variëren enorm naar bereidingswijze en de situatie waarin het gebruikt wordt. Maar ook het lokale microklimaat in de amazone kan van invloed zijn. 

Ayahuasca is zoals gezegd een mix van 2 planten. Bestaande uit Banisteriopsis Caapi (ook wel Ayahuasca genoemd) en de Psychotria Viridis (chacruna). 

Banisteriopsis Caapi is een MAO remmende plant en wordt gecombineerd met planten die andere alkaloïden bevatten. Ook zorgt de liaan ervoor dat de afbraak van DMT tijdelijk wordt stopgezet. 

De Psychotoria Viridis en Diploterys Cabrerna bevatten DMT, dat een psychoactief bestandsdeel is. 

De combinatie van deze twee tot het plantenbrouwsel ayahuasca, zorgt voor een spiritueel innerlijke reis waarbij je afdaald naar je ziel.  genezende helende drank.

Bevrijding

De inheemse stammen geloven dat de Ayahuasca (Moeder Ayahuasca) de ziel bevrijdt van een lichamelijke gevangenis en als resultaat heling kan brengen.

Wanneer zij ayahuasca tot zich nemen, kan het geest van de alledaagse realiteit bevrijden en naar een andere werkelijkheid tillen. Waar zij nieuwe informatie ontvangen van de spirits en dit terugbrengen voor hun proces en hun genezing. Door deze innerlijke reis te ondergaan kan men met de voorouders* communiceren. 

*Met voorouders bedoelen we plant spirits en de ancestors

Oorsprong 

Ayahuasca kent in de inheemse gemeenschappen verschillende namen waaronder caapi, kahi, mihi, pápa, natema, hoasca, pindé en yajé.
Deze werd gedronken door de inheemse bevolking voordat men op jacht ging, met als doel de schuilplaats te vinden van de dieren die men zocht. 

Ayahuasca werd en wordt nog steeds gezien als een groot medicijn dat door de indiaan voor vele doelen werd ingezet. Niet alleen voor de jacht maar ook om een diagnose te stellen, rampen te voorkomen, de plannen van de vijand te doorgronden en de toekomst te voorspellen.

De krachten werden vergroot door het gebruik van mapacho (inheemse tabaksplant). Door combinatie van tabak en ayahuasca zorgden ervoor dat de stem van de indiaan ijl werd.

Wanneer de onderkaak van de indiaan begon te trillen, was het een teken dat de goede geesten waren gearriveerd. De goede geesten zongen en dansten voor de indiaan en de stem van de indiaan was dan slechts een echo van hun gezang.

Door het zingen van de goede geesten kon de ziel van de indiaan vrij uittreden en wensen van de geesten konden zo overgebracht worden naar de deelnemers van de ceremonie in de maloka (ceremonieruimte).

Verder vloog de ziel van de Conibo Shipibo indiaan in een gedaante van een vogel of reisde bijv. in een bovennatuurlijke kano om verloren zielen of gestolen zielen, bestuurd door demonen, te heroveren en weer te brengen naar de deelnemer (dit staat bij ons ook wel bekend onder ‘Soul retrieval’).

Het verloop van de reis 

De drank wordt ritueel gebruikt voor voorspellingen, waarzeggerij en voor genezing. Na het drinken in de ceremonie volgt meestal misselijkheid en braken, wat wordt gezien als een reiniging. Letterlijk je lichamelijk ergens aan over geven. Dit gebeuren noemt men La Purga en betekent zuivering/ schoonmaak.

Ayahuasca wordt gezien als de grote reiniger op diep niveau, op zowel fysiek, mentaal als emotioneel gebied. Bovendien wordt ook het spirituele lichaam gereinigd. 

Deze worden opgevolgd door een levendigheid van visuele hallucinaties en vervolgens opgevolgd  door een gevoel van euforie of een angstige aanvallende toestand.

Vaak ziet de indiaan fatale aanvallen van enorme slangen en jaguars. Dit alles van terugkerende beelden van slangen en jaguars is een fascinerend gebeuren.

De terugkerende visioenen zijn erg intrigerend voor psychologen, maar echter wel begrijpend. Dit omdat deze dieren de enige wezens zijn die door de indianen gevreesd en gerespecteerd werden. De krachten van deze dieren zijn o zo belangrijk in de religieuze wereld van de indianen.

En de Conibo Shipibo indianen hielden reuzenslangen om zich te beschermen tegen aanvallen van andere indianen. Vaak in de ceremonie veranderde de indiaan in de jaguar en nam dan deze krachten van het beest aan.