Directe Hypnosetherapie

Directe Hypnotherapie

Directe hypnose is een snelle, eenvoudige en effectieve manier om permanente verandering in je leven te bereiken.

 Directe hypnose is geen langdurige ontspanningstherapie waarbij je misschien wel in een staat van trance zou kunnen gaan.  Directe hypnose gaat meteen naar de kern van je probleem. We zien in de medische wetenschap, in onze westerse cultuur, dat vooral wanneer iemand bv pijn heeft, de symptomen behandeld worden met medicijnen om ze te maskeren en om het lijden te verzachten. Dit is niet het geval met hypnose. Bij directe hypnose wordt de veroorzaker, en daarmee gevoelens en emoties aangepakt. Ze worden als het ware gereset. Hierdoor lossen we het probleem vanuit de wortel op voor langdurige resultaten zonder bijwerkingen.

Emoties en angsten en pijn vinden hun ontstaan in het onderbewustzijn. Meer dan 60% van alle ziekten hebben een psychische oorzaak. Het ligt dan ook voor de hand om het probleem daarop te lossen waar het ontstaan is.

Bij directe hypnose worden de immense mogelijkheden van ons onderbewustzijn aangesproken en kan je leven voor altijd veranderen.

Hypnose kunnen we het beste definiëren als een toestand waarbij het onderbewustzijn suggesties aanneemt. Ons onderbewustzijn kent geen verschil tussen fictie en werkelijkheid de kracht van ons onderbewustzijn is enorm en ons zelf herstellend vermogen beschikt over en haast onuitputtelijke bron, een bron die rechtstreeks aangesproken wordt door middel van directie instructies. Dit maakt directe hypnose tot een veel krachtigere methode dan indirecte technieken, zoals een vorm van psychotherapie waarbij de suggestie vaak in een verhaal verborgen liggen.

Waar psychologen en gedragstherapeuten werken op bewust niveau, werken directe hypnotherapeuten met het onderbewustzijn. Het probleem wordt niet alleen bij de wortel aangepakt, het werkt ook nog eens efficiënt, vaak al in één sessie tot maximaal 3 sessies. Directe hypnotherapie kent een groot toepassingsgebied en is uitermate geschikt voor verbeteringen voor zowel fysiek als mentaal niveau. Van stressmanagment tot prestatie verbeteringen, angstreductie tot pijnbehandelingen; directe hypnotherapie biedt snelle en blijvende resultaten.

 Hypnose werkt uitsluitend indien je gemotiveerd en bereid bent om instructies voor het oplossen van jouw probleem op te volgen.